Serviceaftale CTS og BA

En serviceaftale sikrer jer maksimal og kontinuerlig værdi. Få hjælp til håndtering af jeres bygningsautomatik og CTS-anlæg.

Expero Serviceaftale

Hjælp til drift af CTS-anlæg og Bygningsautomatik

Når I tegner en servicepakke hos os, får i landets dygtigste CTS-specialister med på jeres hold, og vi har kun et mål – at sikre jer den bedste og mest værdiskabende drift.

Vi servicerer følgende anlæg samt dertilhørende styring (CTS-anlæg el.lign.):

 • Ventilation
 • Udsugning
 • Affugtere
 • Varmeanlæg
 • Brugsvand

EXPERO anlægstrim – grundpakke

Kom godt i gang med vores Anlægstrim – pakke. Her sikrer vi værdiskabende og stabil drift på jeres anlæg. Ved at lade os overvåge og trimme jeres ventilation-, varme- og brugsvandsanlæg er I sikret lavt energiforbrug samt optimeret indeklima.

Vi kommer ud til jer og gennemgår jeres anlæg én gang årligt, og her tager vi samtidig en dialog med den driftsansvarlige om hvordan I kan få et endnu lavere energiforbrug i fremtiden. På denne måde er I altid opdateret på alle fronter af varme og ventilation.

Pris fra 495,- pr. måned (ekskl. moms)

Vidste du!?

Med en EXPERO service- og driftsaftale kan I spare helt op til 25% på jeres energiforbrug samtidig med, at jeres indeklima forbedres.

Anlægstrim grundpakke

Tilkøb

Servicepakker

Udvid med en af vores servicepakker – BRONZE, SØLV eller GULD. Herved er I sikrer på, at jeres ventilation-, varme- og brugsvandsanlæg kører optimalt, og at de bliver vedligeholdt, så de kan levere et godt indeklima til lave energiudgifter mange år frem.

Pris fra 565,- pr. måned ekskl. moms

Bronze

Inklusiv anlægstrim
 • Overvågning af alarmer via mail/sms
 • Driftsoptimering af anlæg via fjernadgang
 • Driftsovervågning af anlæg via fjernadgang
 • Visuel gennemgang af alle mekaniske dele
 • Gennemgang og justering af indstillinger i styring
 • Skift af filtre i ventilationsanlæg Inkl. filtre
 • Overblik over varme og ventilationsanlæg
 • Support via telefon
 • Support via fjernadgang
 • Kvartalsrapport med anbefalinger mm.
 • Hosting

Sølv

Inklusiv anlægstrim
 • Overvågning af alarmer via mail/sms
 • Driftsoptimering af anlæg via fjernadgang
 • Driftsovervågning af anlæg via fjernadgang
 • Visuel gennemgang af alle mekaniske dele
 • Gennemgang og justering af indstillinger i styring
 • Skift af filtre i ventilationsanlæg Inkl. filtre
 • Overblik over varme og ventilationsanlæg
 • Support via telefon
 • Support via fjernadgang
 • Kvartalsrapport med anbefalinger mm.
 • Hosting
CTS-pakke

Guld

Inklusiv anlægstrim
 • Overvågning af alarmer via mail/sms
 • Driftsoptimering af anlæg via fjernadgang
 • Driftsovervågning af anlæg via fjernadgang
 • Visuel gennemgang af alle mekaniske dele
 • Gennemgang og justering af indstillinger i styring
 • Skift af filtre i ventilationsanlæg Inkl. filtre
 • Overblik over varme og ventilationsanlæg
 • Support via telefon
 • Support via fjernadgang
 • Kvartalsrapport med anbefalinger mm.
 • Hosting
CTS-pakke

Opstart 7.995,-

Kortlægning og oprettelse

Produktforklaring

Alarmer fra CTS-anlæg sendes via mail og/eller SMS til vores overvågningscenter, og vi vil reagere på disse mandag til fredag mellem kl. 8 og 16. Vores dygtige specialister underretter jeres kontaktperson herom og hjælper jer videre så fejlen udbedres hurtigst muligt.

Her arbejder vores specialister indgående med optimering af jeres anlæg. På ugentlig basis vil vi via fjernadgang til jeres CTS-anlæg, udføre avanceret analysearbejde. Her identificerer vi fejl, mangler og optimeringsmuligheder i jeres varme og ventilationsanlæg. Vi udarbejder mulige løsningsforslag og vil i samarbejde med jer udføre disse tiltag så jeres bygning kommer til at yde optimalt. Dette tilgodeser bl.a. energiforbrug, indeklima og driftsstabilitet.

På ugentlig basis logger vores specialister ind på jeres CTS-anlæg via fjernadgang og kontrollerer anlæggene for evt. fejl. Vi kontrollerer om der er alarmer der skal handles på, og om der er andre fejl på ventilation, varme mm. som kan gøre skade på eks. indeklima og energiforbrug. Vi underretter jer i tilfælde af fejl på systemerne og hjælper jer videre, så der kan findes en løsning hurtigst muligt.

Med en sølv- eller guldaftale er der inkluderet gratis hosting af jeres CTS-brugerflade. Vi tilbyder hosting hos de dygtigste udbydere på markedet.

Det er afgørende for os at præcisere, at alt leveret CTS-software inkl. licenser er jeres ejendom, så selvom vi hoster jeres CTS-anlæg, så er det 100% jeres software der ligger herpå. Derfor kan I selvfølgelig altid få adgang hertil.

I aftalen er der også inkluderet vedligehold af platformen, så I ikke skal bekymre jer om denne del.

1-2 gange om året (alt efter aftale) kommer vores dygtige teknikere på besøg hos jer. Her gennemgår vi alle de mekaniske dele på jeres varme og ventilationsanlæg for evt. fejl og mangler. Vi taler med jeres personale om evt. udfordringer, og holder jer underrettet ift. de fejl og mangler som vi observerer. Vi skifter ikke defekte komponenter uden jeres samtykke. I tilfælde af defekte komponenter vil vores tekniker tage kontakt til jer så I i fællesskab kan finde den rette løsning for jer. 

1-2 gange om året (alt efter aftale) kontrollerer vi for korrekt funktionalitet af delkomponenter på jeres varme og ventilationsanlæg. Vores dygtige teknikere tester de mest afgørende sikkerhedsfunktioner på jeres anlæg, så I kan være trygge ved at anlæggene gør som de skal.

Vores tekniker gennemgår ved servicebesøget indstillinger og opsætning i styringen, reguleringen og overvågningen af jeres anlæg. Dette er for at sikre så optimal og stabil drift som muligt.

Derudover kalibrerer vi følere og sensorer på anlæggene, så disse kan regulere så præcist som muligt.

Tab af programmer fra styringer som eks. CTS-anlæg kan være en både dyr og tidskrævende udfordring ved især systemnedbrud.

 

Hvis I ikke har en backup af jeres software, og hvis jeres leverandør, som har leveret jeres anlæg, ikke ønsker at udelevere dette, kan det betyde at det skal laves på ny for jeres regning.

 

Med en serviceaftale hos os vil vi løbende lave backup af jeres styringers software, hvis dette er muligt., så I altid har dette liggende uafhængigt af jeres leverandør.

Vi skifter filtre i jeres ventilationsanlæg en gang hvert år, så I er sikre på et så optimalt indeklima som muligt. Der er i alle vores servicepakker inkluderet et sæt filtre pr. ventilationsanlæg om året.

Indledningsvist, når I tegner et serviceabonnement hos os, vil vores tekniker komme forbi og gennemgå jeres bygninger. Her skaber vi et totalt overblik over jeres bygning; hvilke anlæg I har siddende, hvordan I bruger jeres bygning, hvilke udfordringer har mm. Alt dette dokumenteres og I vil få adgang til alle disse data. Dette vil også give jer et overblik over jeres bygningers tekniske anlæg, hvilket kan bruges ved fremtidig ombygning, serviceudbud mm.

Indledningsvist, når I tegner et serviceabonnement hos os, vil vores tekniker komme forbi og gennemgå jeres bygninger. Her skaber vi et totalt overblik over jeres bygning; hvilke anlæg I har siddende, hvordan I bruger jeres bygning, hvilke udfordringer har mm. Alt dette dokumenteres og I vil få adgang til alle disse data. Dette vil også give jer et overblik over jeres bygningers tekniske anlæg, hvilket kan bruges ved fremtidig ombygning, serviceudbud mm.

Har I udfordringer med jeres indeklima, energiforbrug eller er der bare noget der driller ift. de tekniske anlæg i jeres bygning, så er vi ikke mere end et opkald væk. Fra Kl. 8 – 16 på alle hverdage står vores dygtige specialister klar til at hjælpe jer videre med jeres spørgsmål og udfordringer. 

Har I noget der skal ændres i jeres CTS-anlæg, eller er I i tvivl om noget ift. jeres varme, ventilation og styringen heraf, så står vi klar til at hjælpe jer. Vi vil via vores fjernadgang til jeres CTS-anlæg hjælpe jer hele vejen, så I kan føle jer trygge.

Én gang i kvartalet sender vi jer en kortfattet og forståelig rapport, hvori vi dokumenterer alt det vi gør for jeres bygnings tekniske anlæg og dermed jeres brugere. Vi kommer med anbefalinger der kan tilgodese jeres energiforbrug og indeklima, og vi noterer hvad vi i de seneste 3 mdr. har udbedret. Derudover tilbyder vi en snak med jer om rapporten, så I ikke sidder tilbage i uvished.