Uddannelsesforløb i CTS og bygningsautomatik

Gør bygningsautomatik til din spidskompetence

Om uddannelsesforløbet

Mangler du også viden om bygningsautomatik og drift af varme og ventilation?

Hvad siger du til at blive helt skarp i driftsoptimering af varme og ventilation mm., hvor CTS-anlægget er dit primære værktøj?

Så gør som de andre, og udvid dine kompetencer med en dybdegående forståelse af bygningsautomatik og drift af varme og ventilation.

Lige nu har vi 55 personer fra bl.a. kommuner på skolebænken. Skal du også med?

Udnyt din viden om bygningsautomatik og CTS

Hvem: For dig der arbejder med drift af varme og ventilation i en eller flere bygninger vha. CTS-anlæg.

Hvad: Et 6 modulers uddannelsesforløb i at drifte bygninger mere bæredygtigt, med CTS som det primære værktøj, så I kan spare tid, penge og CO2

Hvor: Afholdes i Silkeborg og hovedstadsområdet. Eller hos jer hvis I er 5 eller flere der vil lære det her. OBS! Vi tilbyder nu første modul online.

Hvornår: Vi starter løbende nye forløb. Uddannelsen løber over 6 mdr. med 1 modul hver måned á en dags varighed. klik på tilmeldingsknappen længere nede på siden for at se opstart af nye forløb

Udbytte: En overbygning på dine kompetencer. Du vil komme til at forstå bygningsautomatik langt bedre, så du med lethed kan se præcis hvor du skal sætte ind, hvis du vil lave justeringer eller løse problemer og fejl. Du vil stå med en viden om hvad alle  komponenter og aggregater kan, og dermed også vide hvilke løsninger du skal vælge ved nybyg og udskiftning. Ved kursusafslutning modtager du et bevis på at du er Certificeret i Bæredygtig Bygningsdrift™.

Pris 19.500,-
ex. moms

Dybdegående CTS-uddannelse

Uddannelsen henvender sig til driftsansvarlige for bygningsautomatik på bl.a. skoler, efterskoler, i haller, erhvervsbygninger samt butikker.

  • Sidder du med ansvaret for driften af et BMS/CTS-anlæg, hvor der overvåges og justeres på varme, ventilation mm.,
  • Vil du gerne blive endnu skarpere til at varetage driften af jeres tekniske installationer?
  • Vil I gerne reducere energiforbruget samt øge komforten i jeres bygning(er)?
  • Vil du gerne have en nemmere hverdag med mere tid?


Kan du svare ja til én eller flere af ovenstående punkter, så er denne uddannelse med garanti noget for dig.

Et CTS-anlæg er desværre ikke en statisk installation, der altid kører som det skal efter det er sat op og indreguleret. For at sikre det optimale udbytte og en effektiv udnyttelse af energiforbruget skal styringen løbende vedligeholdes. Med denne uddannelse lærer du hvordan.

Uddannelsen i ”Bæredygtig bygningsdrift” er tilrettelagt som et modulopbygget forløb, hvor fokus er på at give dig konkrete redskaber til – og viden om – hvordan du reducerer energiforbruget, nedbringer CO2-udledningen og ikke mindst sikrer, at det altid er rart at opholde sig i de bygninger, du har ansvaret for.

Uddannelsen består af 6 moduler á 1 dags varighed. Vi afholder ét modul om måneden på nær i juli og december.
Du bliver i hvert modul klædt på til efterfølgende at gå hjem og implementere det du har lært. 

På kurset lærer du bl.a. at: 

  • Identificere og udbedre huller i opsætningen af CTS-anlæg, hvilket sikrer en mere stabil drift
  • Tilrettelægge og afvikle arbejdet med CTS-anlægget effektivt, så problemer forebygges og tid frigøres til andre opgaver
  • Reducere energiforbruget og spare ressourcer
  • Nedbringe CO2-udledningen fra den eller de bygninger, du er ansvarlig for


For at sikre hver deltager det optimale udbytte af dette forløb, er det maksimale antal deltagere sat til 20 personer pr. forløb. Som afslutning på forløbet modtager du et bevis på at du er Certificeret i Bæredygtig Bygningsdrift™ igennem vores unikke Masteruddannelse. 

Ved +5 deltagere kan man få rabat og forløbet skræddersyes, så der undervises med konkrete eksempler fra jeres CTS-anlæg. Prisen er her 15.500 kroner ekskl. moms pr. deltager og I står for lokaler samt forplejning.

Finansieringsmuligheder

Kommunalt ansat? Få 80% støttet fra den Kommunale Kompetencefond
Vores uddannelse er godkendt som en kompetenceudviklende uddannelse, hvilket betyder at du som kommunalt ansat kan få støtte til at finansiere uddannelsen. Kontakt os gerne hvis du har spørgsmål til ansøgning mm. Mail: kontakt@expero.dk eller på tlf. 32 13 42 22

Jobsøgende? Styrk dit CV! Tag efteruddannelse igennem dit jobcenter
Er du jobsøgende maskinmester, elektriker el.lign., så kan du tage vores efteruddannelse via dit lokale jobcenter. Du skal blot kontakte dit jobcenter, og meddele dem at du ønsker at deltage i vores kompetenceudviklende efteruddannelse. Sæt dem i kontakt med os, og du kan glæde dig til at komme igang (og husk at det kan tages online)

Pris 19.500,-
ex. moms

Om kursusleder

Uddannelsen er baseret på 15 års bygningsautomatik- nørderi. Din underviser er BMS-specialist Andreas Pape Kjærsgaard.

Han har de senere år dedikeret sig til at udbrede kendskabet til, hvordan man får endnu mere værdi ud af de løsninger, der allerede sidder i bygninger.

Han er knivskarp i at tolke adfærden i bygningsautomatik, og så formår han at koge hans store viden ned til en række let fordøjelige, men superanvendelige værktøjer.

Andreas Pape er kursusleder

Overblik over kurset

Modul 1 – Introduktion til Bæredygtig Bygningsdrift™

Her introducerer vi dig for det vi kalder Bæredygtig Bygningsdrift™, som er fremtidens måde at drifte bygningsautomatik på. Vi gennemgår de grundlæggende principper i Bæredygtig Bygningsdrift™ og forbereder dig herigennem til de kommende 5 moduler, hvor vi går i dybden med processerne og værktøjerne. Struktur er et af de bærende elementer i denne måde at drifte på, og efter dette modul vil du allerede have en større forståelse for de mekanismer der gør denne tilgang til drift så unik. Du vil derfor kunne gå hjem allerede efter den først dag og påbegynde arbejdet med at optimere dit CTS-anlæg. Du vil altså løbende kunne implementere det du lærer, og allerede fra start påbegynde besparelser.

Modul 2 – Forstå dine anlæg

For at kunne optimere en bygnings ydelse, igennem driften af dit CTS-anlæg, er det afgørende at forstå de tekniske anlæg og installationer der styres, reguleres og overvåges af netop CTS-anlægget. I dette modul vil vi med små kraftfulde virkemidler hjælpe dig med at forstå dine tekniske anlæg endnu bedre. En forståelse som vil være enorm værdiskabende senere i processen, og som vil gøre arbejdet bag ved CTS-skærmen meget nemmere og mere meningsfyldt. Efter dette modul vil du opleve, at det allerede giver mere mening, når du arbejder med dit CTS-anlæg, og derved vil værdien af CTS-anlægget allerede her forøges.

Modul 3 – Adfærd

Vi graver os her ned i begrebet adfærd, for at give dig en forståelse for hvad det er for størrelse, og hvordan dette hidtil usete element kan skabe enorm værdi ifm. driften af dit CTS-anlæg. Det er samtidig også i dette modul, at vi ser nærmere på IoT (Internet-of-Things), og den bølge der lige nu skyller ind over os med nye hidtil usete løsninger til konkurrencedygtige priser. Vi lærer dig, hvordan disse teknologier kan gøre din hverdag nemmere og sjovere, og hvordan alt dette bringes i spil uden at gøre det hele mere kompleks. Der vil i dette modul åbne sig en spændende verden af muligheder, for dig der varetager driften af de tekniske installationer i en bygning. Efter denne dag vil du med et nyt syn på tingene være klar til at implementere denne i jeres bygning. Det er vigtigt at følge med tiden, og bygge ovenpå den viden man allerede har, for at kunne stå stærkere i sit arbejde og måske fremtidige jobmuligheder. Og her er adfærd en af de helt store nye ting, som man ikke kan komme uden om i fremtiden.

Modul 4 – Kortlægning

Overblik over din bygnings tekniske installationer er altafgørende ift. at få bygningen til at yde optimalt.

Dette modul fokuserer på den mest afgørende proces i Bæredygtig Bygningsdrift™, nemlig processen der har til formål at skabe overblik. Et overblik der senere vil give enorm mening for dig som driftsansvarlig. Den viden der opbygges her, er altafgørende ift. at kunne drage de rette konklusioner senere i processen. I dette modul lærer vi dig vigtigheden af de grundlæggende data, som opstår i kølevandet af en kortlægningsproces. Derudover vil vi selvfølgelig også lære dig, hvordan du griber denne proces rigtigt an, så du ikke kører fast. Efter dette modul vil du kunne skabe overblik over din bygnings tekniske installationer på en helt ny måde, og vi giver dig de konkrete værktøjer, som vi bruger i EXPERO når vi drifter med omtanke og gør Danmark grønnere.

Modul 5 – Dataanalyse

Her er det vi for alvor kigger ned i maskinrummet på CTS-anlægget, og drager nytte af de fantastiske værktøjer et sådan anlæg indeholder. Det du har lært i de foregående moduler, vil i kombination med det du lærer i dette modul få tingene til at gå op i højere enhed. I dette modul lærer vi dig, hvordan et CTS-anlæg bliver meget mere end blot værende et værktøj, hvor man stiller drifttid og gennemgår alarmer. Her bringer vi begrebet data i spil, og vi viser dig hvordan du, ved at kombinerer forskellige typer af data, kan trimme dit CTS-anlæg. I denne proces begynder tingene for alvor at give mening, og der vil opstå en følelse af synergi mellem de ting du har lært i de foregående moduler. Efter dette modul vil du se anderledes på CTS-anlægget, og du vil her opdage det enorme usete potentiale et CTS-anlæg indeholder. Det er nærmest et nyt sprog du lærer at læse, og det vil gøre en verden til forskel i din hverdag, fordi du lige pludselig med lethed kan se, hvor din bygning ikke yder som den skal.

Modul 6 – Sådan implementerer du det i din bygning

I det sidste modul bringer vi alle de nye ting du har lært i spil. Vi går fra ord til handling, og konkretiserer den nye viden. Vi ser ned i hvordan du implementerer din nye viden i dagligdagen. Du får konkrete værktøjer til, hvordan din dagligdag kan skrues sammen, så du via dit CTS-anlæg kan bringe din bygnings ydelse op på et højere niveau. En stor del af arbejdet med Bæredygtig Bygningsdrift™ ligger i, at få implementeret værktøjerne og processerne i dagligdagen, og det er det du lærer i dette modul. Vi åbner samtidig muligheden for at se ned i deltagernes CTS-anlæg, og tale om de konkrete behov og udfordringer du møder i dagligdagen. Udover at du får et bevis på at have gennemført vores Master i Bæredygtig Bygningsdrift™, vil du også gå hjem med en samlet pakke, som indeholder viden der er lige til at implementere i din dagligdag. Dette vil reducere energiforbruget i din bygning samtidig med at komforten forbedres, og dette vil tilsammen resultere i en lettere hverdag for dig, hvor du vil opleve at være på forkant med tingene.

Pris 19.500,-
ex. moms
Print info om uddannelsen