Andreas Pape Kjærsgaard - Expero - tager imod

Oplysningspligt

Informationspligt på hjemmeside

Når du afgiver personoplysninger til os på vores hjemmeside, skal du vide:

  • at du kan kontakte os som dataansvarlige på mail: malena@expero.dk eller telefon: 6167 4283
  • at formålet kan være salg, service, markedsføring og lign.
  • at oplysningerne ikke videregives til andre end de personer i virksomheden, der skal arbejde med dine oplysninger.
  • at vi som dataansvarlige kun anvender systemleverandører og/eller databehandlere, der arbejder i EU/EøS eller på forskellig vis er godkendte af Kommissionen.
  • at du altid har ret til at få indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger eller begrænsning af behandling eller til at gøre indsigelse mod betaling, medmindre der er hjemmel til andet.
  • at persondata på potentielle nye kunder indsamles efter opnået samtykke og slettes, når samtykke trækkes tilbage,
  • at persondata på eksisterende kunder, der er nødvendige for at administrere kundeforholdet ikke slettes,
  • at tidligere kunders data slettes 5 år efter kundeforholdets ophør, dog ikke før eventuelle verserende sager og/eller for-muerettelige krav er afsluttede/forældede (f.eks. garantiforpligtelser).
  • Og at du har ret til at klage til www.datatilsynet.dk
>Nummeret er: