1. Forside
  2.  » Hvem er EXPERO

EXPERO – rådgivere og tekniske projektledere i BMS og EMS samt personale specialiseret i at drifte bygninger

FOKUS PÅ ENERGISPILD

Vi lever i en tid, hvor der er stort fokus på energispild, og hvor især energiforbruget fra erhvervsbygninger er i søgelyset. Dette fokus er i EXPEROs øjne rigtig positivt, da der både er mange ressourcer at spare til gavn for miljøet og samtidig også rigtig mange penge at spare, hvilket kommer virksomhedens bundlinje til gavn.

Når man så står som bygningsejer eller bygningsansvarlig og skal finde en passende energioptimerende løsning, der samtidig tilgodeser brugerne, er der et hav af muligheder, og det bliver ofte en kompleks opgave at skulle sætte sig ind i dem alle for at vælge den bedste. Samtidig kan det være ekstremt svært at gennemskue hvilke behov bygningen faktisk har.

Her handler det om at få en dialog om hvad det er for en bygning, hvordan den bliver brugt, hvor mange penge der er til rådighed til tekniske investeringer og mange flere forhold. Ligeledes skal der foretages en teknisk gennemgang af bygningens nuværende tekniske installationer. Ud fra det kan vi udarbejde et løsningsforslag, som passer perfekt til jer og jeres bygning.

Drivkraften i EXPERO er at give bygningsejere innovative og effektive løsninger

Med et løsningsforslag i hånden er næste skridt at realisere projektet, men det kan være svært at gennemskue, hvor tiden skal komme fra samt hvordan man kvalitetssikrer forløbet uden faglig viden og erfaring. Arbejdet med at hyre og holde øje med underleverandører kan være meget tidskrævende og derfor er det ofte noget, der bliver sparet væk. Dette er desværre til stor skade for slutresultatet samt økonomien, da det ofte forårsager at tidsplanen skrider og den leverede vare ikke lever op til de oprindelige forventninger. Derfor er det vigtigt at alliere sig med nogen, der har den indgående viden det kræver for at realisere et værdiskabende projekt.

Hvis investeringen omhandler et BMS/CTS-anlæg eller anden form for styring, er disse ved leverancen ofte opsat med standardindstillinger, men ingen bygninger er ens og derfor er det afgørende, at systemerne indstilles til den pågældende bygnings behov og adfærd.

Nye studier viser, der er op til 25% at hente på energiforbruget, alene på den måde et BMS/CTS-anlæg bliver driftet på og det er vel at mærke med en faglig kompetent mand, der overvåger anlægget hver dag. Sandheden er, at den menneskelige hjerne ikke er særlig effektiv til at håndtere store mængder data og samtidig har vi opbygget en hverdag, hvor der sjældent er tid til at analysere på disse data. Med EXPERO på holdet er I sikret at der er dedikeret tid, lyst og kompetencer til denne opgave.

“Andreas har gjort os klar til at gå i marken og finde vores fremtidige CTS-setup. Beslutningsprocessen er naturligvis vores egen, men Andreas har gennem design af nogle grundlæggende løsningsstrategier klædt os på til at træffe de rigtige beslutninger.”

Peter Svendsen

Chef for Energi og Grøn Omstilling, Coop

>Nummeret er: